wersja do wydruku Artur Kowal 18.01.2016 10:31

Informujemy o możliwości zapoznania się z projektem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice oraz możliwości składania uwag, opinii i wniosków do projektu

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

informuje się o możliwości zapoznania się z  projektem

planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice

oraz możliwości składania uwag, opinii i wniosków do projektu 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informujemy o możliwości zapoznania się z projektem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice oraz możliwości składania uwag, opinii i wniosków do projektu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.01.2016
Data publikacji:18.01.2016 10:31