wersja do wydruku Artur Kowal 03.01.2014 11:33

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy oraz o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Miłkowice

O G Ł O S Z E N I E

 

Z a w i a d a m i a m, że sesja Rady Gminy Miłkowice , odbędzie się dnia 10 stycznia 2014 r. godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Miłkowice.

 

Porządek obrad:

 

1. Interpelacje radnych.

2. Informacja z realizacji zadań bieżących.

3. Podjecie uchwały w sprawie:

  • uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłkowice,
  • planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Miłkowice na rok 2014.

4. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Gminy Miłkowice

Piotr Krawczyk

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Z a w i a d a m i a m, że posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Miłkowice odbędą się dnia 10 stycznia 2014 r. o godz.11:00 w sali narad Urzędu Gminy Milkowice pokój nr 2.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Analiza projektu uchwały w sprawie:

  • uchwalenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłkowice,
  • planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Miłkowice na rok 2014.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Gminy Miłkowice

Piotr Krawczyk

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o sesji Rady Gminy oraz o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Miłkowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.01.2014
Data publikacji:03.01.2014 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż