Elektronczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy w Miłkowicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aby wykorzystywać system ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Urzędem należy dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl. Następnie ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki "Moje Konto". Z menu katalogu usług wybrać "Listę spraw" a następnie "Inne klasyfikacje" i wyszukać podmiot:  Miłkowice (gmina wiejska). Po wypełnieniu formularza należy podpisać go za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem . Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
 
Na stronie głównej  ePuap dostępne są również najnowsze "Podręczniki użytkownika" w których znajdują się instrukcje zakładania kont i korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elektronczna Skrzynka Podawcza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2012 15:14