wersja do wydruku Artur Kowal 01.12.2011 09:03

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej

Zarządzenie Nr 75/2011

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 22 listopada 2011 roku

 

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej

 

Na podstawie art.25 ust. 1, w związku z art.23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz.2603, ze zm.), § 3 pkt 1 w związku z § 7 Uchwały Nr XVII/81/2007 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie sprzedaży bezprzetargowej niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miłkowice:

a) działkę nr 473/3 o powierzchni 0,0731 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 97 położonym w Miłkowicach przy ul. II Armii Wojska Polskiego, w której znajduje się:

lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 46,44 m2, pow. przynależnej 11,51 m2 i udziale w gruncie 249/1000.

 

§ 2

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona jest jako tereny zainwestowane o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Miłkowice

Waldemar Kwaśny 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.11.2011
Data publikacji:01.12.2011 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż