ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 535/1 położonej w Rzeszotarach

Wójt Gminy Miłkowice

dnia 30 listopada 2011 roku

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 

 

Działka niezabudowana nr 535/1 o pow. 1,07 ha – obręb Rzeszotary

Cena wywoławcza – 180.000,00 zł

Wadium – 10.000,00 zł

KW – 55975

 

Obowiązuje postąpienie w minimalnej wysokości 1% ceny wywoławczej.

Wadium w w/w wysokości należy wpłacać do dnia 04.01.2012r. do godz. 14.00 w kasie UG w Miłkowicach lub na konto Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miłkowice 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003.

 

Oprócz wartości nieruchomości nabywca opłaca koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej.

Do wylicytowanej wartości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się dnia 11.01.2012r. o godz. 12.00 w siedzibie UG Miłkowice.

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice oznaczona jest symbolem R.U8 – tereny zabudowy usługowej z dopuszczalną zabudową mieszkaniową oraz w części symbolem R.KDL2 – tereny dróg publicznych.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic – wykonanego na koszt i starania nabywcy – Gmina Miłkowice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Więcej informacji dostępnych pod numerem tel. (0-76) 887-12-10.

 

Wójt Gminy Miłkowice

                                   Waldemar Kwaśny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 535/1 położonej w Rzeszotarach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2011 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż