wersja do wydruku Artur Kowal 14.09.2011 15:32

Informacja na temat miejsc, w których wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego oraz numery telefonów w urzędzie gminy, pod którymi będzie udzielana pomoc

Informacja na temat miejsc, w których wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego oraz numery telefonów w urzędzie gminy, pod którymi będzie udzielana pomoc

  

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.) mogą głosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 roku w godzinach pracy urzędu od 7.00 – 15.00.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea.

 

Urząd Gminy

Adres urzędu

Numery pokoi

Numery telefonów pod którymi można uzyskać informację

 

 

MIŁKOWICE

 

 

59-222 Miłkowice,

ul.II Armii Wojska Polskiego nr 71

Pokój nr 28,

Pokój nr 14

76/ 8871-212

wew. 25

76/ 8871-212

wew. 14

 

 

ZGŁOSZENIE MOŻE BYĆ DOKONANE:

 

1) ustnie

2) pisemnie

3) faxem na nr 76 8871213

 

lub w formie elektronicznej na adres or@ugmilkowice.net

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja na temat miejsc, w których wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego oraz numery telefonów w urzędzie gminy, pod którymi będzie udzielana pomoc
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.09.2011
Data publikacji:14.09.2011 15:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż